ייעוץ והדרכה
שירותים
פרופיל
מאמרים
מידע מקצועי
ניוזלטר
 מעוניין לפתוח עסק בענף ההסעדה? פנה אלינו ליעוץ                               ניוזלטר ענף המלונאות בישראל - גיליון מס' 33                       נוהל "גילוי מרצון" חדש ועדכני         העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה התשע"ה-2015                           פיצוי עוגמת נפש במלון - מאמר חדש מאת עו"ד שחר פרילינג       מסמך היערכות לסוף שנת המס 2015        ניוזלטר ענף המלונאות - אפריל 2016     שינויים בהפקדות פנסיוניות, צבירת ימי חופשה ועדכון שכר מינימום        נוהל גילוי מרצון הוארך עד 31/12/2016      מתי חברה זרה תיחשב ישראלית לצרכי מס? כתבה חדשה של עו"ד-רו"ח פרילינג באתר כלכליסט          מסמך היערכות לסוף שנת המס 2018         כתבה חדשה מאת עו"ד-רו"ח שחר פרילינג על חוק ההתייעליות הכלכלית לשנת 2017-2018      נפתח הקורס ליזמות עסקית-יישומית בניהולו של עו"ד-רו"ח שחר פרילינג!     נוהל פיקדון לעובדים זרים שהם מסתננים מאי 2017
 
עמוד ראשי ◄ מאמרים ◄ ניהול תזרים
   

                             תזרים המזומנים בעסק – חשיבות ניהול מקצועי של תזרים המזומנים בעסק 

 

                                                               מאת רו"ח - עו"ד פרילינג שחר 

 


תזרים מזומנים – החמצן של העסק!

ניהול תזרים נכון הינו אחד הנושאים החשובים לניהול המערך הכספי של העסק.

ישנן דוגמאות רבות בעבר ובהווה של חברות רווחיות ומצליחות,שנקלעו לקשיים בעיקר בגלל העובדה שלא נהלו נכון את תזרים המזומנים שלהם .

חברות אלו הגיעו למצ"ב של חדלות פירעון ("פשיטת רגל" בשפה היומיומית) או נמצאות בסיכון גבוה להגיע למצב זה.

הסיבות המביאות חברות שהינן גם חברות רווחיות לחדלות פירעון הינן תכנון לקוי של ההגבלה שצריכה להיות בין התזרים החיובי של העסקי לתזרים השלילי שלו.

מקור התזרים החיובי יכול להגיע מהמקורות הבאים:

-          מכירות ללקוחות במזומן

-          גביה של שיקים/כרטיסי אשראי בגין מכירות בהקפה.

-          מכירת נכסים קבועים של העסק ( רכב, ציוד, מגרש וכו').

-          הזרמה של כסף על – ידי בעלי העסק

-          החזרים מרשויות המס

-          קבלת כסף שמקורו בלקיחת הלוואות מהבנקים וגורמים אחרים.

-          תקבולים מחברות ביטוח בגין פיצוי על נזקים שנגרמו לעסק

 

תזרים שללי נגרם כתוצאה מ:

-          תשלום על קניות סחורה במזומן

-          פירעון של שיקים עבור סחורה שהתקבלה בהקפה

-          פירעון של שיקים שנתנו לרשויות

-          תשלום הוראות קבע בגין חשמל ארנונה וכו'

-          תשלום תקופתי עבור החזר הלוואות.

-          וכו'

 

לפיכך, ניתן לראות שגם בתקופה שהחברה רווחית יש לנהל את התזרים כך שהפער שבין התקבולים בפועל יהיו גבוהים יותר מהתשלומים בפועל ישמר בממוצע כנתון חיובי.

פער שללי לאורך זמן יביא את החברה שניצלה את כל מסגרות האשראי שלה למצב של חדלות פירעון .

 

  

שאלה:  כיצד חברה שהדוחות שלה מראים על רווח מגיעה למצב שהתזרים שלה שלילי, מגמה המסכנת את יציבותה?

תשובה: ישנן סיבות רבות מדוע ניתן להיקלע למצב הנ"ל ולהלן מספר דוגמאות:
 

-          לחברה התחייבויות משנים קודמות בגין הלוואות שלקחה לצורך הקמת העסק או שדרוגו.

התשלומים בגין החזר ההלוואות הנ"ל אינו מתוכנן בצורה תקינה כך שתהייה הגבלה בין התזרים החיובי של ההכנסות לבין התזרים השלילי – תשלומים בגין קרן ההלוואות שנלקחו.

-          מימון מלאים גדולים בעסק בתקופה של ירידה במכירות

-          סיכום תנאי תשלום לקויים עם ספקים כך שהתשלום לעיקר הספקים משולם לפני קבלת תשלומים בגין מכירות מלקוחות העסק.

-          הקטנה של מסגרת האשראי של העסק כתוצאה מהחלטה אסטרטגית של הנהלת הבנק וכו'.

-          צורך בהשקעה או שדרוג של קו ייצור שנדרש לצורך המשך פעילות.

-          תשלומים מהותיים בגין הוצאות מראש כגון שכר דירה, ביטוחים תשלום לספקים עבור שמירת מחיר. 

לכן, ישנה חשיבות רבה בניהול שוטף של תזרים העסק על-ידי בעל מקצוע מיומן.


ניהול התזרים בצורה רצופה נכונה ומאוזן תביא בהכרח ל:

  1. הערכת זמן ההתראה (הרמת דגל)

ניהול תזרים בצורה מקצועית יאפשר לבצע בצורה מסודרת צפי תזרים מזומנים לטווח ארוך יותר. כך הוא יאפשר למנהלי החברה למצוא את הפיתרון האולטימטיבי למצב בעוד מועד ולא לפעול מתוך לחץ פתאומי ולא מתוכנן.

  1. ניתור הסיבות למצב:

יש הטוענים שאיתור הבעיה מבטיח ברוב המקרים גם פתרון:

לפיכך, ניהול נכון של התזרים יביא לכך שיהיה ניתן להבין במהירות וללא השקעת משאבים רבים מהם הגורמים להרעה בתזרים המזומנים.

  1. חיזוק הקשר עם הבנקים:

הבנק הינו גוף עסקי המוכן לקבל על עצמו סיכון מסוים במימון האובליגו (מתן אשראי ) של העסק וזאת בתמורה להכנסות מריבית אותה הינו גובה.

כיום הבנקים הינם במצב שברצונם לצמצם את הסיכונים שהם לוקחים, בין היתר על-ידי צמצום מסגרות האשראי הקימות לעסקים ולמשקי הבית וכן על-ידי הקפאת מתן אשראי נוסף.

ניהול תזרים נכון יצמצם עד למינימום את הדרישות לאשראי חריג ויעלה את הסיכוי שבעת הצורך הוא הכן יינתן.

יש לציין שרוב הבנקים אף מבקשים לקבל צפי תזרים מסודר כחלק מהבקשה להגדלה ו/או שמירה על מסגרות אשראי קיימות.

  1. הקטנת הוצאות המימון/הגדלת הכנסות מריבית:

ניהול נכון של תזרים המזומנים יצמצם בהיכרך את החריגות ממסגרות האשראי ואף להקטנתן.

פעילות זו תביא בוודאות לחיסכון בהוצאות המימון הנגרמות מתשלום ריבית חריגה ועמלות על מסגרות גבוהות ובנוסף תאפשר לדעת האם ניתן להשקיע את יתרות המזומנים בתוכניות ארוכות יותר שנושאות תשואה גבוהה יותר.  

  1. הקטנת הסיכון להגעת העסק כאשר הינו מרוויח למצב של חדלות פירעון:

ככל שהעסק מקטין את הצורך שלו וההסתמכות שלו על מימון חיצוני הוא מגדיל בהכרח את העצמאות שלו ואת התלות שלו בהחלטות שרירותיות מצד בעלי החוב שיכולים בגלל שינוי מדיניות כזה או אחר לצמצם את קווי האשראי של העסק ובכך להעמידו במצב מסוכן של חדלות פירעון.
 

להלן אפרט מספר שיטות פשוטות שניתן בעזרתם לשפר את תזרים המזומנים כאשר צפי התזרים צופה הרעה משמעותית:          

-          ניהול משא ומתן עם הבנק לצורך השגת מסגרת נוספת/הלוואה בעוד מועד.

-          הוספת חשבון בנק נוסף לחברה לצורך הגדלת הגמישות במשא ומתן עם הבנקים.

-          הקטנת מלאי החברה למינימום.

-          ניהול משא ומתן עם ספקים בנוגע לתנאי אשראי טובים יותר או מציאת ספקים חלופיים.

-          ניהול משא ומתן עם לקוחות לצורך קבלת שיקים דחויים על חשבון החוב שלהם.

-          ביצוע פקטורינג/ניכיון שיקים.

-          שינוי מבנה ההון של החברה ( הזרמה של הון הכנסת משקיע אסטרטגי).

-          שינוי מבנה האשראי של החברה ( החלפה בין אשראי לטווח קצר לארוך).

 

  כיום ניתן לנהל את התזרים באמצעות כלים משוכללים שמקלים על ניהול נכון ומדויק של התזרים

  כמובן שכלים אלו הינם מבחינת כלי וישנו הצורך בייעוצו של בעל ניסיון שישתמש בכלים הקיימים   

  בצורה נכונה ורצופה.

  משרד רואי חשבון שחר פרילינג הינו משרד רו"ח בשרון. נשמח לעמוד לייעץ לכם בנושא זה ובכלל.

 


לייעוץ ותיאום פגישה - פנה אלינו

 


שחר פרילינג רו"ח-עו"ד
 

 


Shachar friling - You can expect great things from us because we require it from ourselvesPowered by Shopsystem CMS