שירותי ייעוץ מס - מורה נבוכים

תכנון מס הוא למעשה שימוש יצירתי בחוקי המס של מדינה מסוימת לשם הפחתת שיעור בו חייב הנישום (נישום – נישום זה מי שהעריכו לו את הכנסתו לצורכי מס. נישום מגיע למעשה מ-"שומה" – הערכה, אומדן, קביעת מס. פקיד שומה – זה הפקיד מס הכנסה שמבצע את ההערכה לנישום. גם כאן המשמעות מגיעה משומה).

זכותו של נישום לתכנון מס מוכרת ברוב שיטות המס בעולם, כולל גם על פי שיטת המס הישראלית כולל גם זכות לבצע תכנון מס בינלאומי. זכות תכנון מס אף הוכרה כזכות לגיטימית על ידי שופט בית המשפט העליון, השופט מאיר שמגר, "עצם העובדה כי צדדים בחרו במבנה משפטי דל מיסים אינה מצביעה כי המבנה "מלאכותי" או "בדוי". זכותם – ואף חובתם –  של מומחים בענייני מיסים לתכנן עסקאות משפטיות כך שלא תהיינה עתירות מס. גבולות תכנון המס היא שאלה קלאסית ונצחית אשר נקבעת בהתאם לנסיבות הספציפיות  של כל עניין ועניין. 

 הכלל הגדול הוא, לטעמי, כי פטור או הקלה שבדין אינם מאבדים כוחם ואינם מפסיקים תחולתם לגבי פלוני, בשל כך בלבד שהנוגע בדבר מבקש לחסות תחת כנפיהם, כדי לא לשלם מס. אדם רשאי לנצל לטובתו כל הוראה שבדין, הפוטרת ממס או מקילה בו, שהרי לשם כך היא נוצרה, וזאת, כמובן, כל עוד אינו מנסה לעוות במעשיו את כוונת המחוקק או לעשות מעשה כלשהו שלא כדין כדי להיכנס לתחומי פטור או הקלה, שלא נועדו לו".

שירותי ייעוץ מס מיטבי יכול להינתן כאשר יועץ המס מכיר את פעילות הכוללת של הנישום ולאורך זמן.

לצורך שירותי ייעוץ המס הנתונים שיש להתייחס אליהם כוללים אך לא רק את הפרמטרים הבאים:

א.  בחירה נכונה של העסקה מתוך מגוון האפשרויות העומדות בפני הנישום. הכרות טובה וארוכה יותר עם הנישום תביא, בהכרח, לכמות גדולה יותר של אפשרויות מהם יוכלו לבחור יועץ המס והנישום את העסקה הזולה יותר במונחי מס ובצורה היעילה ביותר.

    זאת ועוד, יועץ מס שהינו רואה חשבון ועורך דין יוכל, בצורה מיטבית,  לבצע בדיקה לגבי לגיטימיות העסקה, צורת הדיווח על העסקה ובחינה לגבי הסיכון לכך שרשות המס תקבע שהעסקה הינה מלכותית מה שיביא לפסילתה.  

ב.  הכרות של היועץ מס את מכלול פעילויות הנישום תוכל לעזור לו לשלב בין הפעילויות לצורך תכנון עסקה טובה יותר מבחינת חיסכון במס.

ג.  ייעוץ מס ותכנון מס מיטבי כולל ברב המקרים הערכות מוקדמת מבחינה חשבונאית ומשפטית. כאן ישנו יתרון ליועץ מס שהינו רואה חשבון וגם עורך דין שיכול ומבעוד מועד להתריע על הצורך לפיו ולדוגמא יש להקים חברה נוספת לצורך רכישת נכס כזה או אחר כדי לתכנן את המס בצורה אופטימאלית.

ד.  יועץ המס צריך לקחת בחשבון גם פעילויות עתידיות וצפויות של הנישום. מאחר והנישום לא תמיד ער לחשבות הדבר ולא תמיד מעדכן או פונה ליועץ בזמן אמת, להכרות ועבודה רציפה של יועץ המס עם הנישום ישנה חשיבות בהקטנת הסיכון של אי עדכון בזמן לצורך ביצוע תכנון מס אופטימאלי.

ה.  יועץ מס צריך לבצע ניתוח נוסף הקשור לפעילות הבין לאומית של הנישום ולהתעדכן בחוקי המס הבין לאומיים, כל זאת כדי להכניס, במכלול השיקולים גם שיקולי תכנון מס בין לאומיים.

ו.   יועץ מס צריך להיות מעודכן במגוון רב של חוקים בתחום החשבונאות והמס המקומי והבין לאומי. לפיכך, לרואה חשבון שהינו עורך דין העוסק בצורה שוטפת בתחום ומורגל בשינויים התכופים בחוקים הנ"ל יש יתרון רב.

נשמח לתאם פגישה בנושא במידת הצורך בטלפון:  09-7437898 או 052-3892773    

צרו קשר עם צוות המומחים שלנו

דילוג לתוכן