שאלות נפוצות

הכח הכפול של רואה חשבון שהוא גם עורך דין, נותנת לרואה חשבון ולעורך דין הבנה ופרספקטיבה עמוקה ורחבה יותר מהממוצע.

רואה חשבון בעלי תואר כפול עוסקים בפרקטיקה החשבונאית מיסוית וצוברים במסגרת הלימודים ובמסגרת הניסיון, ידע והבנה נרחבת בתחום הליטיגציה המשפטית ובכך משיגים יתרון יחסי חשוב בכל הקשור לייצוג הלקוחות בבתי המשפט ומול רשויות המס בהליכים משפטיים כגון דיונים, השגות וכו' והן כעדים מומחים בתחום החשבונאי, כלכלי ומיסוי.

הידע הנרחב שלהם בשני התחומים הינו יתרון משמעותי יחסית ליתר המתחרים.

למאמר המלא על רואה חשבון ועורך דין

רואה חשבון הינו נושא משרה חשוב ומרכזי בכל עסק וכך יש להתייחס אליו.

רואה חשבון מקצועי ובעל ניסיון יכול לעשות את ההבדל בין עסק כושל לעסק יציב כלכלית לאורך זמן.

בעל עסק בתחילת דרכו מחויב לעלות את הפעילות העסקית שלו על פסים ריווחים במהירות האפשרית ולכן עליו לבחור רואה חשבון שינחה אותו בצורה ממוקדת ומהירה כיצד להתנהל בצורה נכונה ויעילה מבחינה כלכלית ומול הרשויות בצורה שתאפשר לו להתמקד ביצור השירותים ו/או הסחורה , במציאת לקוחות ויניח את דעתו בנושאים הכלכליים ובירוקרטיים בצורה היעילה ביותר.

ככל שתחום העיסוק והמומחיות של רואה החשבון נרחב יותר כך הוא יכול לתת מענה יעיל יותר כ One Stop Shop"" הכל במקום אחד, למשל רואה חשבון שהוא גם עורך דין וגם בעל תארים נוספים במנהל עסקים וכו' ( כדוגמת משרדנו).

למאמר המלא על בחירת רואה חשבון

יועץ מס הינו איש מקצוע מוסמך (יש מספר דרכי הסמכה), המוסמך לתת ייעוץ במיגון נושאים הקשורים לתחום המס .

הוא איש מקצוע שמוסמך לסייע לבעלי עסקים בשתי דרכים עיקריות : 

הבטחת אינטראקציה מיטבית, ייצוג מול הרשויות המס השונות ומתן ייעוץ כך שהעסק ישלם את סכומי המינימום שהחוק מאפשר לו לשלם (כלומר תכנון מס מושכל).

במסגרת אבטחת התנהלות תקינה מול רשויות המס, אחראי יועץ המס על מילוי הדוחות החודשיים והשנתיים הנדרשים בהתאם לאופי פעילות העסק והיקפה 

במידת הצורך יועץ מס מייצג את העסק בפני רשויות המס במקרים מורכבים בהם מתנהל משא ומתן כזה או אחר בין העסק לבין רשות המיסים או הביטוח הלאומי .
רוצים לדעת מה ההבדל בין בין יועץ מס לרואה חשבון שהוא גם עורך דין?
למאמר המלא על ההבדל בין יועץ מס לרואה חשבון

שאלה שנשאלת על ידי הרבה אנשים שמתכננים לפתוח עסק או שנתקלים בסוגייה הקשורה לרשויות המס.

במציאות בא אנחנו חיים כיום, בהם השינויים בחקיקה ובמציאות הינם חדשות לבקרים, ישנה חשיבות להיעזר ברואה חשבון מנוסה שהעלות שלו ברב המקרים נמוכה מהתועלת הרבה והיכולת שלו לצמצם נזקים מטעויות בתחילת הדרך וכאשר העסק במשבר ומהיכולת שלו לצמצם תשלומים מיותרים לרשויות המס השונות.

מבחינה חוקית אין חובה להיעזר בשירותי רואה חשבון כל עוד לא מדובר בחברה בע"מ. כל עוד עומד העסק בהוראות ניהול פנקסים של רשות המיסים המועדים לדיווחים תקופתיים לרשויות ועל הגשת דוח שנתי למס .

עדיין ובמציאות הקיימת היום בא חוקי המס וחוקים נוספים משתנים חדשות לבקרים על בעל העסק להתמקד בפעילות העיקרית של העסק שלו לרבות הגדלת מכירות, התאמת השירות / מוצרים אותו הינו מוכר למציאות המשתנה ולאפשר לבעל מקצוע מנוסה לבצע את הפעולות שחלקן מפורטות להלן: בצורה יעילה חסכונית ומקצועית יותר שמין הסתם תשיג חסכון ורווח גבוה יותר.

 1. ניתוח על עמידת העסק בהוראות החוק בצורה יעילה תמנע אי סדרים לאורך זמן.
 2. חיסכון במס – ניתוח ורישום נכון של הוצאות העסק, התאמת תשלומי המס לפעילות השוטפת. ייעוץ לגבי הטבות המס השונות יביאו לצמצום ולחיסכון מס מצטבר ומשמעותי.
 3. ייעוץ כלכלי מיסוי ומשפטי שוטף – רואה חשבון שהוא גם עורך דין שמכיר את הפעילות השוטפת של העסק מין הסתם יוכל להאיר את עיני בעל העסק לגבי צרכים ונושאים שניתן לטפל בהם בצורה שוטפת ובכך לעלות את סיכויי שרידות העסק והחיסכון בתשלומים מיותרים לרבות מיסים.
  למאמר המלא איך בוחרים רואה חשבון

הרבה אנשים שמתכננים לפתוח עסק מתלבטים האם לפתוח עוסק מורשה או שמה עוסק פטור יספק אותם.

מבחינה חוקית אין חובה להיעזר ברואה חשבון כל עוד לא מדובר בחברה בע"מ. כל עוד עומד העסק בהוראות ניהול פנקסים של רשות המיסים המועדים לדיווחים תקופתיים לרשויות ועל הגשת דוח שנתי למס .

אבל כיום חוקי המס וחוקים נוספים משתנים חדשות לבקרים והיות ובעל העסק רוצה להתמקד בפעילות העיקרית שלו במכירות והשירות ועל מנת שיהיה לו ראש שקט יש לאפשר לבעל מקצוע מנוסה כמו רואה חשבון לבצע את הפעולות שהוזכרו לעיל בצורה יעילה חסכונית ומקצועית.

למאמר המלא איך בוחרים רואה חשבון

עוסק פטור הינו סטטוס לפיו עוסק שנרשם כעוסק פטור אהיה פטור מחיוב הלקוחות שלו במע"מ ומנגד לא יוכל לקזז מע"מ מההוצאות שלו בייצור ההכנסה. אין זה אומר שהינו פטור מתשלומים נוספים כגון מס הכנסה וביטוח לאומי, שיקבעו בהתאם להכנסותיו ומצבו האישי.

תקנה 13 לחוק מס ערך מוסף מגדירה את העוסקים שגם עם לפי סכום מחזור עסקאותיו או מספר המועסקים בעסק הוא נחשב כעוסק פטור ירשום אותם המנהל כעוסק מורשה:

בעל מקצוע חופשי שהוא :

אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי-שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך-דין, רואה חשבון או שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית, וכן עוסקים שעיסוקם מתן שירותים מהסוגים המפורטים בתקנה 6א לתקנות מס ערך מוסף ולגבי אותם שירותים בלבד.*
ב. רופא, לרבות פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים
ג. בעל בית ספר לנהיגה,
ד. בעל בית ספר לרבות גן ילדים, שבו לומדים או מתחנכים תלמידים באופן שיטתי ושאיננו מלכ"ר וכן בית ספר שבו ניתנת הדרכה מקצועית, עיונית או מעשית, לרבות הדרכה לאמנויות ולספורט, לקבוצות שבכל אחת מהן לא פחות מחמישה תלמידים, להוציא הדרכה מקרית של לא יותר משלושים ימי הדרכה בכל קבוצות התלמידים אשר הופעלו באותה שנת מס
ה. סוחר מקרקעין או מתווך מקרקעין.
ו. סוחר רכב מתווך רכב, מסחר ברכב
ז. חברה הרשומה כדין לפי פקודת החברות.
ח. אגודה שיתופית הרשומה כדין לפי פקודת האגודות השיתופיות.

*מדניות מקילה לגבי מי שעיקר הכנסתו אינה ממשכורת.

עוסק מורשה הינו עוסק שנרשם במשרדי מע"מ ורשאי להוציא חשבוניות מס הכוללות מס עסקאות ( מע"מ) כלומר גובה מע"מ מהלקוחות שלו ובמקביל לנכות את מס התשומות על הוצאות שהוא הוציא במהלך הפעילות העסקית שלו.

עוסק מורשה מחויב לדווח למע"מ מדי חודש או חודשיים ( בהתאם לגובה המחזור שלו)על מחזור העסקאות והתשומות שלו ולבצע התחשבנות בהתאם.  

כל עצמאי שמחזור ההכנסות השנתי שלו גבוה מ – 99,893 (נכון לשנת המס 2021) או עצמאיים העוסקים באחד המקצועות החופשיים שמפורטים בחוק (כגון רופא , אדריכל , רואה חשבון , פסיכולוג ועוד), מחויב להירשם כעוסק מורשה  

עוסק פטור הינו עוסק שמחזור עסקאותיו נמוך מהסכום הנ"ל ( והחליט כמובן להירשם כעוסק פטור).

עוסק פטור מדווח למע"מ דיווח שנתי על סך המחזור שלו, אינו מוסיף מע"מ עסקאות למחיר השירותים שלו ואינו יכול במקביל לנכות את מס התשומות על הוצאות שהוא הוציא במהלך הפעילות העסקית שלו.

הוא אינו רשאי להפיק חשבונית מס אלה קבלה .

עדיין הינו נדרש לדווח למס הכנסה ולביטוח לאומי על ההכנסות שלו כמו עוסק מורשה.

כלומר ובמילים פשוטות הפטור אינו לצורך מע"מ בלבד.

יתרונות עוסק פטור באים לידי ביטוי בעיקר לגבי עוסקים שמוכרים מוצרים או נותנים שירותים לאנשים פרטיים שאינם יכולים לקזז את התשומות בגין אותו מוצר או שרות במסגרת העסק שלהם. או אז יש לעוסק פטור יתרון כאשר למעשה מכיר המוצר או השירות שלו צפוי להיות נמוך יותר בכ 17% שיעור המע"מ נכון לשנת 2021.

למאמר המלא על שירותי חשבות לעצמאים וחברות.

על פי חוק רשות המיסים צריכה להחזיר מס עודף תוך 90 יום מיום הגשת הדוח שבגינו נוצרה יתרת הזכות, לגבי נישומים המחויבים להגיש דוחות שנתיים לרשות המיסים.

אוכלוסייה זו כוללת בעלי עסקים , שכירים ששיעור ההכנסה שלהם גבוה והנדרשים על פי חוק להגיש דוחות שנתיים לרשות המיסים, נישומים העוסקים בנוסף להיותם שכירים במסחר מהותי בשוק ההון ועוד'.

על פי חוק, רשות המיסים צריכה להחזיר מס עודף תוך 12 חודשים מיום הגשת דוחות להחזר על ידי אוכלוסייה שאינה מחויבת להגיש דוחות ועושה זאת לצורך קבלת החזר על מס עודף ששילמה במהלך השנה שלגביה מוגש הדוח.

ישנם סיבות רבות הגורמות לכך שלנישומים מגיע החזר מס שאת חלקם אפרט בקצרה:

לגבי בעלי עסקים :

 1. תשלום מקדמות גבוהות במהלך השנה שאינם מתאימות לרווח הצפוי בפועל.
 2. הרעה מהותית בפעילות העסקית לקראת סוף שנה שגורמת לכך שהמקדמות השוטפות ששולמו בפועל בתחילת השנה, אינם משקפות את חבות המס המשתקפת מהרווח השנתי כפי שהינו מופיע בדוח השנתי. 
 3. רואה חשבון מנוסה המלווה את העסק בצורה שוטפת יכול לטפל בנושאים מסוג זה במהלך או לקראת סוף שנה ובכך לצמצם את הזמן שבו יש להמתין לקבלת ההחזר.

לגבי שכירים ונישומים אחרים :

 1. עזיבת עבודה במהלך השנה כך שבחישוב שנתי המס ששולם בפועל גבוה יותר מהנדרש בחישוב שנתי וע"פ חוקי המס.
 2. הפקדות בקרנות פנסיה / השתלמות / ביטוח חיים וכו' המזכים בהטבות מס  ואשר ניתן לדרוש אותם במסגרת הגשת דוח שנתי / בקשה להחזר מס.
 3. טעויות בחישוב שכר עבודה במקום העבודה.
 4. הטבות מס נוספות שעומדות לזכות הנישום שלא נלקחו בעת חישוב המס על ההכנסה כגון : איזור מגורים, מצ"ב משפחתי , קרובים נטולי יכולת ועוד.
  למאמר המלא על ייצוג במס הכנסה

כאשר מגישים את הבקשות לא בליווי בעל מקצוע בעל ניסיון, יש סיכון שהחזר המס יהפוך לחיוב מס עים כל המשתמע מכך.

זאת הסיבה שיש להסתייע בבעל מקצוע בעל ניסיון כגון רואה חשבון  בעל ידע בתחום המס שיבצע בדיקה מקיפה טרם ההגשה האם הדוח הינו תקין ומה הצפי לאחר הגשתו כך שאהיה ניתן לקבל את ההחלטות הנכונות על בסיס מידע מדוייק כפי שנאמר סוף מעשה במחשבה תחילה.

להלן השיקולים שיש להתייחס אליהם בבואכם לפתוח חברה:

הבט משפטי  – הגבלה באחריות  ושינוי בעלות – חוק החברות קובע שחברה יכולה לכלול בתקנון שלה פרטים בדבר הגבלת האחריות של בעלי מניותיה.

 • ייעוד ריווחי הפעילות העסקית – נכון לשנת 2021 מס החברות הינו 23%
 • הנהלת חשבונות כפולה – חברה מחויבת לנהל הנהלת חשבונות כפולה הכוללת מעבר לרישום ההכנסות וההוצאות של החברה.
 • מוניטין ומיצוב עסקי – שחברה יכולה לצבור ולשמור על המוניטין שלה לאורך שנים גם בעת העברת בעלות ושינוי בעלי מניות ולכך יש יתרון רב.
 • חסרונות בפתיחת חברה – גם את זה יש לקחת בחשבון בעיקר ומעוניינים לסיים את הפעילות העסקית יש לפרק את החברה מבחינה משפטית.

להמשך קריאה

תכנון מס מיועד לתאגידים, עסקים קטנים וחברות גדולות.
תכנון מס מאפשר למבקש שימוש באמצעים חוקיים לנהל את ההכנסות וההוצאות בצורה חכמה. לשם תכנון מס יש להעזר בשירותי ייעוץ מס ורואה חשבון.

למאמר המלא על תכנון מס

 

נשמח לתאם פגישה בנושא במידת הצורך בטלפון:  09-7437898 או 052-3892773    

צרו קשר עם צוות המומחים שלנו

דילוג לתוכן