ייעוץ והדרכה
שירותים
פרופיל
מאמרים
מידע מקצועי
ניוזלטר
 מעוניין לפתוח עסק בענף ההסעדה? פנה אלינו ליעוץ                               ניוזלטר ענף המלונאות בישראל - גיליון מס' 33                       נוהל "גילוי מרצון" חדש ועדכני         העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה התשע"ה-2015                           פיצוי עוגמת נפש במלון - מאמר חדש מאת עו"ד שחר פרילינג       מסמך היערכות לסוף שנת המס 2015        ניוזלטר ענף המלונאות - אפריל 2016     שינויים בהפקדות פנסיוניות, צבירת ימי חופשה ועדכון שכר מינימום        נוהל גילוי מרצון הוארך עד 31/12/2016      מתי חברה זרה תיחשב ישראלית לצרכי מס? כתבה חדשה של עו"ד-רו"ח פרילינג באתר כלכליסט          מסמך היערכות לסוף שנת המס 2018         כתבה חדשה מאת עו"ד-רו"ח שחר פרילינג על חוק ההתייעליות הכלכלית לשנת 2017-2018      נפתח הקורס ליזמות עסקית-יישומית בניהולו של עו"ד-רו"ח שחר פרילינג!     נוהל פיקדון לעובדים זרים שהם מסתננים מאי 2017
 
עמוד ראשי ◄ מאמרים ◄ ניהול תקציב
   

                        ניהול תקציב - מבוא

מאת רו"ח - עו"ד שחר פרילינג

מהו בעצם התקציב?

התקציב הוא הביטוי של התוכניות, מטרות ויעדים של ההנהלה שמכסה את כל הצדדים הפיננסיים של הפעילות בטווח זמן מוגדר. התקציב מכוון את פעילות העסק (או הגוף הציבורי) אל עבר הנתיב הרצוי ועוזר למנהל לשלוט באירועים בטווח הזמן הקצר, הבינוני והארוך. תקציב טוב יאפשר למנהל לפתור בעיות עוד בטרם הן קורות. למעשה, מתרגם התקציב את הרעיון שמאחורי העסק לשפה מספרית – שקלים, דולרים, שעות עבודה, אחוזים וכו'. 

מרבית התקציבים מיועדים לטווח הקצר – עד שנה. תקציב לטווח זמן קצר מאופיין ברמת פירוט גבוהה ומכסה את כלל פעילויות העסק. תקציב לטווח בינוני מיועד לשנתיים או שלוש. תקציב זה מכסה את כל הפרויקטים הגדולים שהעסק מעורב בהם בהווה, ומכיל גם פרספקטיבה לגבי פרויקטים חדשים שצפויים להתחיל בשנים הקרובות. תקציב המיועד לטווח זמן ארוך הוא רחב וכללי וניתן לפרוט אותו לתקציבים לטווח זמן בינוני וקצר.

התקציב נעשה עבור העסק בכללו, וכן עבור כל אחד ממרכיביו: האגפים והמחלקות השונות, המוצרים השונים, פרויקטים מיוחדים, כוח אדם ופריסה גאוגרפית. התקציב מאפשר לשפר את הקשר בין כל חלקי העסק ולקבוע סדרי עדיפויות.

תקציב מוצלח מצריך:

·         יכולת חיזוי. לשם כך צריך ניסיון והכרה של הענף בו פועל העסק ושל השוק בו הוא מרכז את פעילותו.

·         חלוקה ברורה של תפקידים ותחומי אחריות ותקשורת טובה בין בעלי התפקידים.

·         מידע אמין ובזמן אמת.

·         יכולת להבין ולנתח את המידע.

·         תמיכה בכל הרמות של הארגון: מהמנכ"ל לאחרון העובדים.

התקציב צריך להיות מובן ונגיש. לצד המסגרת התקציבית הכוללת, הוא צריך לאפשר גמישות ולהתחשב במספר אפשרויות קיימות.

סוגי תקציב

ישנם מספר סוגים של תקציבים. למה מיועד כל תקציב?

 תקציב מאסטר

תקציב כולל לשנה הפיסקאלית או הקאלנדרית הקרובה. תקציב כזה מוכן בדר"כ באופן שנתי או רבעוני. תקציב זה מורכב ממספר תקציבי משנה שביחד מרכיבים את התוכנית הכוללת לפעילות העסק. הפורמט של תקציב המאסטר תלוי בגודל ובאופי העסק.

תקציב תפעול ותקציב פיננסי

תקציב התפעול עוסק בהוצאות עבור חומרי גלם או שירותים. התקציב הפיננסי בוחן את הנכסים, ההתחייבויות הפיננסיות והרווחים התפעוליים של העסק. התקציב הפיננסי מראה את החוסן הפיננסי של העסק.

תקציב מזומנים

מציג תזרים מזומנים צפוי – הכנסות והוצאות של מזומנים בטווח זמן מוגדר. ניהול תזרים המזומנים עוזר למנוע מצב של חריגה ממסגרת האשראי או הצטברות של כסף בחשבון.  תקציב המזומנים מורכב מארבעה חלקים:

1)     הכנסות – כולל הכסף שנכנס כחלק מההשקעה הראשונית, ההכנסות מהלקוחות והכנסות אחרות.

2)     הוצאות – כל הוצאות העסק, ובכלל זה קניית חומרי גלם ושירותים, תשלום משכורות והוצאות אחרות.

3)     גרעון או עודף במזומנים – חישוב ההפרש בין ההכנסות להוצאות.

4)     מימון – מציג את הנתונים לגבי הלוואות והחזר הלוואות.

תקציב סטטי

תקציב המציג מספרים קבועים, שמיועד לעסקים עם מכירות יציבות. עבור כל הוצאה ישנו תקציב קבוע ומוגבל. החיסרון בתקציב סטטי הוא חוסר היכולת להגיב לשינויים בלתי צפויים. תקציב זה מתאים למחלקות שאינן מושפעות מנתוני המכירות, אלא מהחלטות ניהוליות. מרבית המחלקות האדמיניסטרטיביות נכללות תחת קטגוריה זו, כמו גם השיווק הכללי ואף ניהול הייצור. גם פרויקטים יחודיים שיכולים להמשך גם מעבר לשנת התקציב, כגון תיקונים בפס הייצור או תוכנית פרסום או שיווק ייעודית יכולים להכלל בקטגוריה זו.

  תקציב גמיש

תקציב גמיש נפוץ ברוב החברות. משמעות תקציב זה הוא שההוצאות משתנות בהתאם לתנאי השוק. התקציב יכול להתאים את עצמו לפעילות בפועל של העסק ולהיקף המכירות. ארבעת הצעדים הבסיסיים ביצירת תקציב גמיש הם:

1)     קביעת הטווח להיקף הצפוי של הפעילות בתקופה המוגדרת.

2)     קביעת דפוסי התנהגות העלות, כלומר הפרדת המרכיבים השונים של העלויות (קבועה, משתנה ומעורבת)

3)     קביעת נוסחה לחישוב העלויות לפי היקף הפעילות, בהתאם לסעיף 2.

4)     הכנת תקציב שמראה את ההוצאות הצפויות בנקודות שונות בטווח שהוגדר בסעיף 1 על פי הנוסחה שנקבעה בסעיף 3.

תקציב הוצאות הון

תקציב זה הוא רשימה של פרויקטים לטווח הארוך ונכסים (כמו נדל"ן או ציוד) שצריך לרכוש. תקציב זה כולל תוכנית למימון ההוצאה הגדולה ותזמון התשלום עליה. טווח הזמן עבור תקציב זה הוא בדר"כ בין 3 ל-10 שנים. על פי רוב, תהיה מטרת הפרויקט אחת מן הבאות:

·         הרחבת שירות או קו מוצרים קיים.

·         צמצום עלויות הייצור.

·         פיתוח מוצר חדש.

·         הוצאות כגון שיפור תשתיות, שיפור רמת הבטיחות במפעל,  התאמה לתקנים חדשים וכו'.

מכיוון שתקציב זה הוא חריג ותלוי בהוצאה כספית גדולה, תהליך האישור שלו הוא ארוך יותר ותלוי בהחלטות של מספר רמות בארגון.

תקציב על פי תוכנית

תקציב מתוכנן הוא תקציב בו מחלקים את העוגה השלמה לחלקים על פי סדר עדיפויות שנקבע. החלקים המרכיבים את השלם הם סוגי הוצאות שונות כגון מחקר ופיתוח, שיווק, הדרכת עובדים, תחזוקה ועוד. בתהליך הרכבת התוכנית כל סעיף צריך להשקל על פי תרומתו לארגון. לא ניתן להשתמש בתקציב זה לצורך שליטה, מפני שהעלויות אינן יכולות להפרט לרמת האחריות הפרטית של עובד מסוים או מחלקה ספציפית.

 תקציב מוסף

תקציב זה מתחשב בתוספת תקציב לצורך מסוים, המתבטאת במטבע או באחוזים מהתקציב הקיים. בתקציב זה ניתן לראות מהי התוספת הדרושה לצורך השלמת פרויקטים.

תקציב מתואם

בשיטה זו נלקח התקציב של שנה שעברה, ואליו מתאימים את השינויים הרלוונטים לשנה הנוכחית, כמו עליית מחירים (אינפלציה), שינוי ברמת השכר של העובדים וכו'.

תקציב נספח

תקציב זה מציע מימון נוסף מחוץ למסגרת התקציב הרגילה.           

תקציב מתוחם

תקציב בו העלויות הצפויות מתוחמות לפי הערכה גבוהה והערכה נמוכה. על פי רמות אלו מתבצעת הערכה של המכירות. היתרון הגדול של שיטה זו היא שהיא מאפשרת ניהול נכון של תקציב גם במקרה בו תסריטים פסימיים מתרחשים, וישנה ירידה במכירות או עלייה חדה בהוצאות, שלא ניתן לפצות עליה בעלייה במכירות.

תקציב נמתח

תקציב זה מיוחס על פי רוב לתסריטים אופטימיים של מכירות גבוהות מהתחזית. תקציב זה מאפשר לנצל באופן יעיל את העודף שנוצר כתוצאה מעלייה במכירות.

תקציב אסטרטגי

תקציב המשלב תכנון אסטרטגי ובקרת תקציב. הוא יעיל תחת תנאים של אי וודאות וחוסר יציבות.

תקציב פעילות

תקציב המיועד לפעילות ספציפית.

תקציב מטרה

תקציב בו הוצאות גדולות מחושבות ומתואמות לפי מטרות החברה. שיטה זו מדגישה את הצורך של החברה להתקדם קדימה ולעמוד ביעדים. 

תקציב מתגלגל

תקציב מתגלגל הוא תקציב שמבוקר ומתואם על בסיס עקבי ומתמיד. זהו תקציב שמוכן לפרק זמן מוגדר, אותו החברה מגלגלת לעוד חודש או רבעון, עד אשר יתקבל מידע חדש שיצריך שינויים. למשל , תקציב מתגלגל שהוכן מינואר עד ינואר, ישתנה בסוף החודש לתקציב מפברואר עד פברואר.  

בחירת סוג התקציב המתאים מצריכה תכנון וחשיבה אסטרטגית ותלוייה בסוג הפעילות של העסק ובהערכה של התמורות בשוק בו הוא פועל. בחירת תקציב נכון ומתאים ישפר את הניהול של העסק ויעזור בתכנון עתידה של החברה.


לייעוץ ותיאום פגישה - פנה אלינו


שחר פרילינג רו"ח-עו"ד
 

 


Shachar friling - You can expect great things from us because we require it from ourselvesPowered by Shopsystem CMS