ייעוץ והדרכה
שירותים
פרופיל
מאמרים
מידע מקצועי
ניוזלטר
 מעוניין לפתוח עסק בענף ההסעדה? פנה אלינו ליעוץ                               ניוזלטר ענף המלונאות בישראל - גיליון מס' 33                       נוהל "גילוי מרצון" חדש ועדכני         העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה התשע"ה-2015                           פיצוי עוגמת נפש במלון - מאמר חדש מאת עו"ד שחר פרילינג       מסמך היערכות לסוף שנת המס 2015        ניוזלטר ענף המלונאות - אפריל 2016     שינויים בהפקדות פנסיוניות, צבירת ימי חופשה ועדכון שכר מינימום        נוהל גילוי מרצון הוארך עד 31/12/2016      מתי חברה זרה תיחשב ישראלית לצרכי מס? כתבה חדשה של עו"ד-רו"ח פרילינג באתר כלכליסט          מסמך היערכות לסוף שנת המס 2018         כתבה חדשה מאת עו"ד-רו"ח שחר פרילינג על חוק ההתייעליות הכלכלית לשנת 2017-2018      נפתח הקורס ליזמות עסקית-יישומית בניהולו של עו"ד-רו"ח שחר פרילינג!     נוהל פיקדון לעובדים זרים שהם מסתננים מאי 2017
 
עמוד ראשי ◄ מאמרים ◄ הטבות מס למשקיעים בקולנוע הישראלי
   

הוארכו ב-3 שנים הטבות מס למשקיעים בקולנוע ישראלי 

 

ועדת הכספים אישרה היום תקנות שהביאו שר האוצר ורשות המסים המאריכות עד סוף שנת 2018 את הטבות המס למשקיעים בסרטים ישראליים, לפיהן ניתן להכיר בהוצאות להפקת סרט ישראלי כהוצאה שוטפת כנגד כל מקור הכנסה, כבר בשנה בה הוצאו.
התקנות ייכנסו לתוקף מיד עם פרסומן ברשומות ויחולו רטרואקטיבית החל מה-1.1.2016. 
 

התקנות קובעות כי מפיק, משקיע או בעל יחידת השתתפות בשותפות נסחרת יוכלו לנכות הוצאות הפקה שהיו להם בגין הפקת סרט בישראל כהוצאה שוטפת, כבר בשנת המס בה הוצאו ההכנסות, כנגד כל הכנסה. ההטבה כוללת גם הוצאות שהוצאו מחוץ לישראל, כל עוד הוצאו לשם הפקת סרט ישראלי. ההטבה מאפשרת ניכוי הוצאות כאמור בסכום שאינו עולה על 15% מסכום הפקת הסרט בישראל, בשנה בה הוצאו ההוצאות, ואת יתרת ההוצאות ניתן יהיה לנכות בשנים הבאות כנגד כל הכנסה כספית

בנוסף, קובעות התקנות כי הוצאות הפקת סרט שהוצאו בישראל בידי שותפות, יותרו בניכוי למשקיעים בשותפות, בהתאם ליחס השקעתם הכספית בשותפות מסך כל ההשקעה הכספית בה. ההוצאות ייוחסו למי שהיה שותף בשותפות ביום 31 בדצמבר בשנת המס. 

תקנות אלו נקבעו בעקבות המלצתה של ועדה במשרד האוצר אשר בחנה את נושא עידוד תעשיית הסרטים בישראל. הועדה סברה כי תעשיית הקולנוע היא תעשייה עתירת סיכונים אשר מחייבת השקעות בהיקף ניכר וכי חשוב לאפשר לתעשיית הסרטים הישראליים להמשיך במהלך ההצלחות של השנים האחרונות וזאת, בין היתר, על ידי מתן הטבות מס. כעת הוארכו התקנות כאמור בשלוש שנים נוספות, בשל הרצון להמשיך ולעודד את תעשיית הסרטים הישראלית

 

לייעוץ ותיאום פגישה, פנה אלינושחר פרילינג רו"ח-עו"ד
 

 


Shachar friling - You can expect great things from us because we require it from ourselvesPowered by Shopsystem CMS