ייעוץ והדרכה
שירותים
פרופיל
מאמרים
מידע מקצועי
ניוזלטר
 מעוניין לפתוח עסק בענף ההסעדה? פנה אלינו ליעוץ                               ניוזלטר ענף המלונאות בישראל - גיליון מס' 33                       נוהל "גילוי מרצון" חדש ועדכני         העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה התשע"ה-2015                           פיצוי עוגמת נפש במלון - מאמר חדש מאת עו"ד שחר פרילינג       מסמך היערכות לסוף שנת המס 2015        ניוזלטר ענף המלונאות - אפריל 2016     שינויים בהפקדות פנסיוניות, צבירת ימי חופשה ועדכון שכר מינימום        נוהל גילוי מרצון הוארך עד 31/12/2016      מתי חברה זרה תיחשב ישראלית לצרכי מס? כתבה חדשה של עו"ד-רו"ח פרילינג באתר כלכליסט          מסמך היערכות לסוף שנת המס 2018         כתבה חדשה מאת עו"ד-רו"ח שחר פרילינג על חוק ההתייעליות הכלכלית לשנת 2017-2018      נפתח הקורס ליזמות עסקית-יישומית בניהולו של עו"ד-רו"ח שחר פרילינג!     נוהל פיקדון לעובדים זרים שהם מסתננים מאי 2017
 
עמוד ראשי ◄ מאמרים ◄ היערכות לסוף שנת המס 2015
   

חברים ,ידידים ולקוחות נכבדים !

אנו מתכבדים בזאת להגיש מידע, כבכל שנה, על השינויים שחלו בשנת 2015 והשלכותיהם על שנת הכספים הנוכחית בתחומי המיסוי. הנושאים הנסקרים בחוברת זו הינם כלליים ונועדו למתן מידע בלבד. לפיכך מומלץ לקבל ייעוץ פרטני לפני ביצוע כל פעולה שהיא ואין לראות באמור מתן ייעוץ מקצועיו/או חוות דעת . המידע נכון ומעודכן למועד כתיבת החוברת ועשוי להשתנות בעתיד .

אנו בטוחים כי תמצאו עניין במידע המצורף וכתמיד, אנו עומדים לרשותכם מעל ומעבר לדו"ח השנתי. החקיקה שבוצע במסגרת חוק ההסדרים, 2016 פרק המיסוי וכן של רגולטורים נוספים כדוגמת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון מלמדת על מספר מגמות עיקריות:

 הגברת האכיפה בתחום המאבק בעברות מס, הון שחור וסגירת פירצות מס הכוללים אך לא רק:
א. חובת דיווח של בעלי מקצוע הנותנים חוות דעת מקצועית בתחום המיסוי.
ב. חיזוק שיתוף הפעולה בין הרשות לאיסור הלבנת הון ורשות המיסים.
ג. הרחבת אפשרות רשות המיסים להחליף מידע עם רשויות במדינות אחרות ואם בנקים.
ד. הרחבת חובת הדיווח המקוון וכו.
ה. רגולציה המסבכת ומעלה את העלויות למעביד בכל הקשור לדיווח ותשלום פנסייה לעובדים.

צעדים אלו משפעים באופן ישיר גם על נישומים נורמטיווים המקפידים לדווח כחוק לאור העובדה שהם הראשונים עלהם מישמים את כל אותם צעדים ולו רק מאחר והם כבר "מתחת לפנס" ולא צריך להשקיע מאמץ בלחפש רחוק. נקודת אור אחת חיובית הינה הקלה מסויימת, לאחר מספר שנים של הכבדה, בנטל המס לפיו כבר הורידו את שיעור המע"מ ב %1 ולזה מתווסף הודעת ראש הממשלה ושר האוצר על הפחתה צפויה של מס החברות ב %1.5 ל %25 החל מינואר 2016 .

כמו כן אני מזכיר לכם את כתובת אתר האינטרנט של המשרד, בו תוכלו למצוא כתבות מקצועיות, עדכונים שוטפים ועוד. הכתובת הינה .www.fs-cpa.co.il 


בכבוד רב , 
פרילינג שחר,
רואה חשבון –עורך דין MBA 

למסמך היערכות לסוף שנת המס 2015


שחר פרילינג רו"ח-עו"ד
 

 


Shachar friling - You can expect great things from us because we require it from ourselvesPowered by Shopsystem CMS