ייעוץ והדרכה
שירותים
פרופיל
מאמרים
מידע מקצועי
ניוזלטר
 מעוניין לפתוח עסק בענף ההסעדה? פנה אלינו ליעוץ                               ניוזלטר ענף המלונאות בישראל - גיליון מס' 33                       נוהל "גילוי מרצון" חדש ועדכני         העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה התשע"ה-2015                           פיצוי עוגמת נפש במלון - מאמר חדש מאת עו"ד שחר פרילינג       מסמך היערכות לסוף שנת המס 2015        ניוזלטר ענף המלונאות - אפריל 2016     שינויים בהפקדות פנסיוניות, צבירת ימי חופשה ועדכון שכר מינימום        נוהל גילוי מרצון הוארך עד 31/12/2016      מתי חברה זרה תיחשב ישראלית לצרכי מס? כתבה חדשה של עו"ד-רו"ח פרילינג באתר כלכליסט          מסמך היערכות לסוף שנת המס 2018         כתבה חדשה מאת עו"ד-רו"ח שחר פרילינג על חוק ההתייעליות הכלכלית לשנת 2017-2018      נפתח הקורס ליזמות עסקית-יישומית בניהולו של עו"ד-רו"ח שחר פרילינג!     נוהל פיקדון לעובדים זרים שהם מסתננים מאי 2017
 
עמוד ראשי ◄ מאמרים ◄ מס על פיצויים
   

מס על פיצויים


פיצויי פיטורים הינם תשלומים בעקבות פרישה, פדיון ימי מחלה או פיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת.

על כספי הפיצויים מגיע פטור ממס בגובה של עד משכורת אחת לכל שנת עבודה 
עד לתקרה הקבועה בחוק. 
כספי פיצויים שלא חל עליהם הפטור מתווספיםלהכנסה החייבת לצורך חישוב המס.

דרכים לצמצום תשלום המס על הפיצויים החייביםאו דחייתו : 
   ♦  פריסה 
   ♦  רצף קצבה 
   ♦  רצף זכויותפריסה
מטרת הפריסה היא לצמצם את תשלום המס

תשלום המס בגין כספי הפיצויים אמור להתבצע בשעה שהועמדו הפיצויים לרשות העובד. 
צרוף כספי הפיצויים לשכר השוטף עלול להקפיץ את שיעור המס השולי בחודש שהתקבלו. 
פקודת מס הכנסה מתירה לחלק/ לפרוס את הסכום ,לצורך חישוב המס לשנים הבאות 
או הקודמות וכך להימנע מתשלום מס שולי חריג ולהינות מהחזרי מס. 
על כל ארבע שנות עבודה מותרת שנת פריסה אחת עד מקסימום שש שנות פריסה. 
פריסה קדימה יש לשקול בעיקר כאשר צפויה ירידה בהכנסה השנתית או בירידת שעורי המס 
בשנים הבאות. 

פריסה אחורה כדאי לבחון אם ההכנסה השנתיתבעבר היתה נמוכה מההכנסה בשנת 
הפרישה. 

רצף קצבה
באמצעות רצף קצבה ניתן לצמצם את תשלום המס או לפחות לדחות אותו. 
רצף קצבה משמעותו היא : השארת כספי הפיצויים או חלקם בקופה לקצבה וקבלתם בגיל הפרישה 
במסגרת קצבה חודשית. תשלומי המס שיחולו על הקצבה לכשתמשך סביר שיהיו נמוכים יותר ,אם 
בכלל , הן משום שהם נמוכים בהשוואה לשכר הנוכחי והן משום שעל הכנסה מקצבה חל פטור של
עד 35% מהקצבה. 
ניתן לחזור מרצף לקצבה ואז יחושב תשלום המס בהתאם לתקרות ושעורי המס בעת המשיכה. 

רצף זכויות
רצף זכויות מאפשר דחיית תשלום המס. 

רצף זכויות משמעו השארת כל כספי הפיצויים בקופת הגמל ודחיית ההתחשבנות 
על תשלום המס לעת הפרישה מהמעסיק או המעסיקים הבאים. 
התנאי : תוך שנה מיום הפרישה על המעסיק הבא להפריש לפיצויים לאותה קופה. 
חזרה מרצף זכויות אפשרית תוך שנתיים. לאחר מכן תחויב כל משיכת הפיצויים במס.
* כל אחת מהדרכים שלעיל מחייבת בדיקת כדאיות אישית וכן אישור מרשות המיסים.


שחר פרילינג רו"ח-עו"ד
 

 


Shachar friling - You can expect great things from us because we require it from ourselvesPowered by Shopsystem CMS