ייעוץ והדרכה
שירותים
פרופיל
מאמרים
מידע מקצועי
ניוזלטר
 מעוניין לפתוח עסק בענף ההסעדה? פנה אלינו ליעוץ                               ניוזלטר ענף המלונאות בישראל - גיליון מס' 33                       נוהל "גילוי מרצון" חדש ועדכני         העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה התשע"ה-2015                           פיצוי עוגמת נפש במלון - מאמר חדש מאת עו"ד שחר פרילינג       מסמך היערכות לסוף שנת המס 2015        ניוזלטר ענף המלונאות - אפריל 2016     שינויים בהפקדות פנסיוניות, צבירת ימי חופשה ועדכון שכר מינימום        נוהל גילוי מרצון הוארך עד 31/12/2016      מתי חברה זרה תיחשב ישראלית לצרכי מס? כתבה חדשה של עו"ד-רו"ח פרילינג באתר כלכליסט          מסמך היערכות לסוף שנת המס 2018         כתבה חדשה מאת עו"ד-רו"ח שחר פרילינג על חוק ההתייעליות הכלכלית לשנת 2017-2018      נפתח הקורס ליזמות עסקית-יישומית בניהולו של עו"ד-רו"ח שחר פרילינג!     נוהל פיקדון לעובדים זרים שהם מסתננים מאי 2017
 
עמוד ראשי ◄ מאמרים ◄ כללי משיכה מקופות גמל
   

כללי משיכה מקופות גמל

בשנים האחרונות חלו שינויי חקיקה בתחום החסכון לטווח ארוך – קופות גמל , קרנות פנסיה ,

ופוליסות לביטוח. מטרת השינויים היא: עדוד חסכון לצורך קצבה לפנסיה.

 

שני השינויים העיקריים שבוצעו הינם ביטול האפשרות לחסוך בקופ"ג לתקופה של 15 שנים , וביטול

האפשרות לקבלת הכספים כסכום חד פעמי פטור ממס , אלא כקצבה בלבד.

 

בעקבות השינויים הנ"ל שנעשו בפרקי זמן שונים , חלים כללים שונים לגבי אופן קבלת הכספים

מקופ"ג או קרנות הפנסיה כפי שיפורט בהמשך .
משיכת כספים שלא בהתאם לתקנות גוררת " קנס " בצורת מס בשיעור 35% על כספים שמקורם

בקופ"ג הונית , ואם מדובר בכספי קצבה המס יהיה הגבוה בין 35% למס השולי של הנישום.

  

 

את החיסכון הפנסיוני ניתן לחלק לארבעה סוגים :

 

  • קופת גמל הונית במעמד עצמאי – קופה בה הכספים נצברים לתשלום חד פעמי והחוסך 
     מפקיד כספים לבד , כלומר ללא השתתפות מעסיק .
  • קופת גמל הונית במעמד שכיר – קופה כנ"ל בה מפקיד העובד וכן המעסיק . 
  • קופת גמל לקצבה במעמד עצמאי – קופה בה הכספים ישולמו כפנסיה חודשית 
    וההפקדות נעשות ע"י העובד בלבד. 
  • קופת גמל לקצבה במעמד שכיר – קופה כנ"ל בה מפקיד העובד וכן המעסיק

.

  

 

כללי משיכה מקופות גמל במעמד שכיר

  

כללי המשיכה מקופה הונית במעמד שכיר- תשלום חד פעמי -בהתקיים אחד התנאים שלהלן :

  

1. בהגיע החוסך לגיל 60 ובוותק של 5 שנים לפחות.
2. במידה ואין לחוסך ולבן/בת זוגו הכנסה מזערית.
3. במידה ויש לחוסך או לקרובו הוצאות רפואיות, למעט הוצאות טיפול בשיניים. 
4. במידה ונקבעה נכות של 75% לפחות לחוסך או לקרובו לאחר שהיה לעמית בקופ"ג.
5. לאחר פטירתו – לזכאים .

 

לגבי כספים שהופקדו עד ה- 01/01/2005 ניתן למשוךגם בהתקיים אחד התנאים שלהלן:

 

א. בהגיע החוסך לגיל 60 אם פרש מעבודה או צמצם עבודתו בשיעור 50% לפחות.

ב. אם פרש ממקום עבודה ולא החל לעבוד תוך 6 חודשים מיום הפרישה , או שהחל לעבוד אצל

    מעסיק שלא משלם עבורו לקופ"ג או לקצבה ועברו 13 חודשים מתחילת עבודתו.

 

 

כללי המשיכה מקופ"ג לקצבה במעמד שכיר – בדרך של קצבה - בהתקיים אחד התנאים שלהלן:

 

1. בהגיע לגיל 60 , ובקרן ותיקה לאשה אם הגיעה לגיל 55 .

2. אם איבד את כושרו לעבוד באופן מלא או חלקי.

3. לאחר פטירתו – לשאיריו הזכאים לכך

 

 

כללי המשיכה מקופ"ג לקצבה במעמד שכיר – שלא בדרך של קצבה- תשלום חד פעמי

  

1. בהתקיים אחד מהתנאים 2-5 המפורטים בכללי המשיכה מקופ"ג הונית במעמד שכיר

  ( כלומר – הכנסה מזערית / הוצאות רפואיות / נכות / לאחר פטירה )

 

לגבי כספים שהופקדו עד ה- 01/01/2000 ניתן למשוך בתשלום חד פעמיגם בהתקיים אחד התנאים שלהלן:

 

א. בהגיע החוסך לגיל 60 ובוותק של 5 שנים לפחות .

ב. בהגיע החוסך לגיל 60 אם פרש מעבודה או צמצם עבודתו בשיעור 50% לפחות.

ג. אם פרש ממקום עבודה ולא החל לעבוד תוך 6 חודשים או שהחל לעבוד אצל מעסיק

    שלא משלם עבורו לקופ"ג או לקצבה ועברו 13 חודשים מתחילת עבודתו.

  

  

כללי משיכה מקופות גמל במעמד עצמאי

 

כללי משיכה מקופ"ג הונית במעמד עצמאי – תשלום חד פעמי - בהתקיים אחד מהתנאים שלהלן:

 

בהתקיים אחד מהתנאים 2 – 5 המפורטים בכללי המשיכה מקופ"ג הונית במעמד שכיר.

( כלומר – הכנסה מזערית / הוצאיות רפואיות / נכות / לאחר פטירה )

 

לגבי כספים שהופקדו עד ה –31/12/2005 גם בהתקיים אחד התנאים שלהלן :

  

א. אם עברו 15 שנים לפחות מיום שהחל להפקיד

ב. אם הגיע לגיל 60 ועברו לפחות 5 שנים מיום שהחל להפקיד

 

לגבי כספים שהופקדו בין ה- 01/01/2006 – 31/12/2007 גם בהתקיים התנאי שלהלן:

 

אם הגיע לגיל 60 ועברו 5 שנים מיום שהחל להפקיד.

 

משיכת כספים של עמית שהוא שוטר / סוהר / משרת קבע

 

ניתן למשוך לאחר 3 חודשים מיום הפרישה ובלבד ששרת לפחות 5 שנים ,

מי שהיה בקבע ב- 31/12/2002 רשאי למשוך הכספים גם ללא וותק בשרות של 5 שנים.

 

מה- 01/01/2008 – בוטלה האפשרות להפקיד לקופ"ג הונית.

כללי המשיכה מקופ"ג לקצבה במעמד עצמאי

 

תשלום בדרך של קצבה

 

1. בהגיע לגיל 60 , ובקרן ותיקה לאשה אם הגיעה לגיל 55 .

2. אם איבד את כושרו לעבוד באופן מלא או חלקי.

3. לאחר פטירתו – לשאיריו הזכאים לכך

 

תשלום שלא בדרך של קצבה- תשלום חד פעמי

 

בהתקיים אחד מהתנאים 2 – 5 המפורטים בכללי המשיכה מקופ"ג הונית במעמד שכיר.

( כלומר – הכנסה מזערית / הוצאיות רפואיות / נכות / לאחר פטירה )

 

 

לגבי כספים שהופקדו עד ה- 01/01/2000 בפוליסות שהתחילו לפני ה - 01/05/1997

 

ניתן למשוך גם כסכום חד פעמי פטור ממס לאחר 15 שנות וותק ,

או למי שהגיע לגיל 60 לאחר 5 שנות וותק.

 

 

 

 

חשוב

 

עמדת רשות המסים היא שמשיכת כספים שלא כדין , לא נחשבת כהכנסה לצורך קבלת ניכויים ,

אולם ניתן לקבל בגין הכנסה זו זיכויים ונקודות זיכוי שלא מנוצלות.

כדי לנצל אותם באופן אופטימלי יש לתכנן את עיתוי המשיכה

ולהנות מהחזרי מס הכנסה לשכירים ועצמאים


שחר פרילינג רו"ח-עו"ד
 

 


Shachar friling - You can expect great things from us because we require it from ourselvesPowered by Shopsystem CMS