ייעוץ והדרכה
שירותים
פרופיל
מאמרים
מידע מקצועי
ניוזלטר
 מעוניין לפתוח עסק בענף ההסעדה? פנה אלינו ליעוץ                               ניוזלטר ענף המלונאות בישראל - גיליון מס' 33                       נוהל "גילוי מרצון" חדש ועדכני         העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה התשע"ה-2015                           פיצוי עוגמת נפש במלון - מאמר חדש מאת עו"ד שחר פרילינג       מסמך היערכות לסוף שנת המס 2015        ניוזלטר ענף המלונאות - אפריל 2016     שינויים בהפקדות פנסיוניות, צבירת ימי חופשה ועדכון שכר מינימום        נוהל גילוי מרצון הוארך עד 31/12/2016      מתי חברה זרה תיחשב ישראלית לצרכי מס? כתבה חדשה של עו"ד-רו"ח פרילינג באתר כלכליסט          מסמך היערכות לסוף שנת המס 2018         כתבה חדשה מאת עו"ד-רו"ח שחר פרילינג על חוק ההתייעליות הכלכלית לשנת 2017-2018      נפתח הקורס ליזמות עסקית-יישומית בניהולו של עו"ד-רו"ח שחר פרילינג!     נוהל פיקדון לעובדים זרים שהם מסתננים מאי 2017
 
עמוד ראשי ◄ מאמרים ◄ החזרי מס בעקבות הפסדי נירות ערך
   

החזרי מס בעקבות הפסדי נירות ערך

בעקבות הרפורמה במס הכנסה ומיסוי שוק ההון, הוטל מס על רווח הון בבורסה בשיעור 20%,
החל משנת 2003, השנים 2003 - 2007 התאפינו ברובם בעליות שערים, אשר הניבו למשקעים
רווחים רבים, ושולם מס בגינם. בשנת 2008, בעקבות המשבר העולמי וקריסת הבורסות בכל
העולם, נגרמו למשקיעים הפסדים רבים. אולם, משקיעים רבים לא שמו לב שנוצר להם "נכס מס".
הכוונה הינה שכאשר הבורסות ישובו לעלות יהיה אפשר לקזז את הרוחים שנוצרו כנגד הפסדי העבר.
על מנת להנות מקיזוז ההפסד יש לבקש מהבנק או מבית ההשקעות שינפיק עבורכם טופס 867,
המצין את הרווחים / הפסדים שנוצרו באותה שנת מס. יש לשים לב שיתכן והבנק ניכה לכם מס
בעבור רווחים בשנת המס, אולם כשהפסד מנירות ערך נוצר לא הוחזר המס ששולם, עקב הבעיה
הנ"ל קורה שהמשקיע משלם מס למרות שלא הרויח, בנוסף ניתן להעביר את יתרת ההפסד לשנה
הבאה, לצורך קיזוז רווחים עתידיים. כמו כן ניתן להכליל את עמלות רכישת נירות הערך לצורך חישוב
ההפסד. חישוב המס מבוצע לכל שנת מס בנפרד.החזרי המס המגיעים לכם על פי חוק זה אינם ניתנים באופן אוטומטי ולכן יש לפנות למס הכנסה על
מנת לקבל החזרי מס. הגשת הדוח להחזר מס תוגש לא יאוחר מחלוף שש שנים מסוף השנה שבה
קיים החזרי מס.


שחר פרילינג רו"ח-עו"ד
 

 


Shachar friling - You can expect great things from us because we require it from ourselvesPowered by Shopsystem CMS