ייעוץ והדרכה
שירותים
פרופיל
מאמרים
מידע מקצועי
ניוזלטר
 מעוניין לפתוח עסק בענף ההסעדה? פנה אלינו ליעוץ                               ניוזלטר ענף המלונאות בישראל - גיליון מס' 33                       נוהל "גילוי מרצון" חדש ועדכני         העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה התשע"ה-2015                           פיצוי עוגמת נפש במלון - מאמר חדש מאת עו"ד שחר פרילינג       מסמך היערכות לסוף שנת המס 2015        ניוזלטר ענף המלונאות - אפריל 2016     שינויים בהפקדות פנסיוניות, צבירת ימי חופשה ועדכון שכר מינימום        נוהל גילוי מרצון הוארך עד 31/12/2016      מתי חברה זרה תיחשב ישראלית לצרכי מס? כתבה חדשה של עו"ד-רו"ח פרילינג באתר כלכליסט          מסמך היערכות לסוף שנת המס 2018         כתבה חדשה מאת עו"ד-רו"ח שחר פרילינג על חוק ההתייעליות הכלכלית לשנת 2017-2018      נפתח הקורס ליזמות עסקית-יישומית בניהולו של עו"ד-רו"ח שחר פרילינג!     נוהל פיקדון לעובדים זרים שהם מסתננים מאי 2017
 
עמוד ראשי ◄ מאמרים ◄ דירוג המלונות בישראל
   

דירוג המלונות בישראל יוצא לדרך

משרד התיירות קורא למלונות להצטרף לדירוג הוולונטרי.
שר התיירות, ד"ר עוזי לנדאו: "הגיע הזמן לעשות סדר בבלגן ולוודא שהתיירים והנופשים נהנים משקיפות, ממידע זמין ואובייקטיבי ומקבלים תמורה לכספם" 


משרד התיירות והתאחדות המלונות קוראים לבעלים ולמנהלי בתי המלון בישראל להגיש בקשות לדירוג בתי המלון בהתאם לתקנות שירותי תיירות, שאושרו ב-2013. הדירוג יבוצע באמצעות חברת Ennemoser Wirtschaftsberatung GmbH האוסטרית, שזכתה במכרז של משרד התיירות.
הדירוג יבוצע על בסיס התנדבותי באמצעות שיטת הדירוג האירופאית "Hotelstars" המבוססת על כ-270 מדדים, המתייחסים לנתונים פיזיים, לרמת השירות ולקריטריונים של מזון ומשקאות, תוך התאמתם למציאות הישראלית. ד"ר קלאוס אנמוזר, נשיא התאחדות המלונות האוסטרית והבעלים של חברת אנמוזר, שתבצע את הדירוג, יגיע לישראל בסוף החודש במטרה להניע את תהליך הדירוג, שיתחיל בהכשרת הבודקים.

מלונות, שיגישו בקשה לדירוג עד ליום ה׳, 4.12.14, ייכללו בפרסום הראשון של המלונות שדורגו.
השיטה האירופאית לדירוג מלונות מופעלת כיום ב-14 מדינות באירופה: אוסטריה, אסטוניה, גרמניה, דנמרק, הונגריה, הולנד, יוון, לוקסמבורג, לטביה, ליטא, מלטה, צ'כיה, שוודיה ושוויץ. מנכ"ל משרד התיירות, אמיר הלוי, סבור כי הדירוג צפוי להביא תועלת רבה לתיירים, למלונאים, ולתעשיית התיירות בישראל בכלל. הדירוג יוביל להגברת השקיפות, להגברת אמון הלקוחות, לשיפור רמת השירות ולהשתתת סטנדרטים בינלאומיים אחידים שיקלו על השיווק, במיוחד לאירופאים, שמכירים את הדירוג.
במטרה לתת תוקף לדירוג ולהפסיק את תופעת דירוג המלונות על ידי גורמים שונים, נקבע בתקנות כי אסור לפרסם דרגה של מלון בישראל בדירוג כוכבים לצורך שיווקו או מכירה של שירות בו, אלא על פי הדרגה שנקבעה לו לפי תקנות אלה. עוד קובעות התקנות כי בית מלון יפרסם את מחירי השירותים הניתנים בו כשהם כוללים כל תשלום חובה, לרבות כל מס. אולם לגבי מחיר לתייר חוץ, המחיר יהיה לאחר הפחתת המיסים שהתייר פטור מהם, תוך ציון מפורש שמחיר זה הוא לתייר חוץ בלבד.


רשימת בתי המלון המדורגים ודרגתם תפורסם באתר משרד התיירות. מלון שלא נקבעה לו דרגה יצוין כ"מלון לא מדורג". על פי שיטת הדירוג של ארגון HOTELSTARS מדורגים בתי המלון בכוכב אחד עד חמישה כוכבים, עם אפשרות לתוספת "פלוס" כדירוג ביניים. השיטה כוללת כ-270 קריטריונים על פיהם נקבעת דרגת המלון, ביניהם השירותים הניתנים לאורחים בבית המלון, איכות המוצר, מבנה החדרים, ריהוט, ציוד ועוד. ועדה ציבורית, המורכבת מנציגי התאחדות המלונות, ארגון סוכני הנסיעות, מורי הדרך ומארגני תיירות נכנסת, בחנה את הקריטריונים של שיטת HOTELSTARS וביצעה בהם התאמות לישראל בכל הקשור למזג האוויר, כשרות, שבת, ובטחון. השינויים נשלחו לאישור HOTELSTARS שנתן למשרד התיירות אישור להשתמש בהם וכן לציין כי מדובר בשיטת דרוג ישראלית המבוססת על עקרונות שיטת HOTELSTARS. תנאי לדירוג הוא קיום רישיון עסק לבית המלון מטעם הרשות המקומית. המלון שידורג יקבל תעודה, בה תצוין הדרגה שנקבעה לו. תוקף דרגה יהיה ל-3 שנים. בתום התקופה, מלון שירצה להאריך את דירוגו יגיש בקשה לחידוש דרגה. למלון תיערך בדיקה חוזרת על ידי הבודק, ובהתאם לה תיקבע דרגתו החדשה. מלון יוכל להגיש השגה על הדרגה שניתנה לו. מלון שיהיה מעוניין לשנות את דרגתו במהלך תוקפה של דרגה (בשל שיפוצים שבוצעו בו ושיפרו את רמתו או מסיבה אחרת), יוכל להגיש בקשה לשינוי דרגה.


בתקנות נקבע, כי הממונה יכול להתרות בבעל מלון, לבטל או להתלות את דרגת המלון אם יתגלה, על פי ממצאי הבודק, כי רמתו של המלון אינה מתאימה לדרגה שנקבעה לו, או שישנם ליקויים העלולים לפגוע בבריאותו או בבטיחותו של אורח במלון, על פי קביעה של רשות מוסמכת על פי דין. מלון יכול לערור על החלטה זו לוועדת השגה, ובשלב שני לשר. 


מידע נוסף, הכולל את התקנות ואמות המידה לדירוג, ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד התיירות: www.tourism.gov.il 


שחר פרילינג רו"ח-עו"ד
 

 


Shachar friling - You can expect great things from us because we require it from ourselvesPowered by Shopsystem CMS