ייעוץ והדרכה
שירותים
פרופיל
מאמרים
מידע מקצועי
ניוזלטר
 מעוניין לפתוח עסק בענף ההסעדה? פנה אלינו ליעוץ                               ניוזלטר ענף המלונאות בישראל - גיליון מס' 33                       נוהל "גילוי מרצון" חדש ועדכני         העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה התשע"ה-2015                           פיצוי עוגמת נפש במלון - מאמר חדש מאת עו"ד שחר פרילינג       מסמך היערכות לסוף שנת המס 2015        ניוזלטר ענף המלונאות - אפריל 2016     שינויים בהפקדות פנסיוניות, צבירת ימי חופשה ועדכון שכר מינימום        נוהל גילוי מרצון הוארך עד 31/12/2016      מתי חברה זרה תיחשב ישראלית לצרכי מס? כתבה חדשה של עו"ד-רו"ח פרילינג באתר כלכליסט          מסמך היערכות לסוף שנת המס 2018         כתבה חדשה מאת עו"ד-רו"ח שחר פרילינג על חוק ההתייעליות הכלכלית לשנת 2017-2018      נפתח הקורס ליזמות עסקית-יישומית בניהולו של עו"ד-רו"ח שחר פרילינג!     נוהל פיקדון לעובדים זרים שהם מסתננים מאי 2017
 
עמוד ראשי ◄ מאמרים ◄ תזכיר חוק התוכנית הכלכלית לשנת הכספים 2015
   

 

תזכיר חוק התוכנית הכלכלית לשנת הכספים 2015 (תיקוני חקיקה) , התשע"ד 2014

 

 

פורסם תזכיר חוק התוכנית הכלכלית לשנת הכספים 2015 (תיקוני חקיקה) , התשע"ד 2014,
במאמר זה נדון בחלק מתיקוני החקיקה המוצעים בתזכיר זה.

 

ביטול תכנוני המס בפרישת עובד

אחד מתכנוני המס הידועים בפרישת עובדים בכירים הינה לתת סכום מסויים כהכנסה בשמות שונים ומשונים לדוגמא: תשלום עבור אי תחרות , תשלום עבור תקופת צינון, תשלום עבור ........ כל מיני שמות שונים שמשמעותם תשלום עבור משהו שאינו שכר ולפיכך אינו חייב במדרגות המס של הכנסה פירותית (המגיעים ל 50% מס) אלא להכנסה הונית החייבת במחצית המס

לפיכך מוצע לתקן את פקודת מס הכנסה באופן שסכום שמגיע ליחיד במסגרת סיום העסקתו, או במסגרת הפסקת מתן שירותים, באופן ישיר או עקיף, יחשבו להכנסה לפי סעיף 2(2) כלומר משכורת או 2(1) כלומר הכנסה כעצמאי

במילים אחרות, כל סכום שישולם מעתה בגין סיום יחסי עובד מעביד(מעבר לפיצויי פרישה בגובה התקרה כאמור בסעיף 9(7א)א (1)  יחוייב במס מלא.

 

שינוי המודל של חברת בית

חברת בית (חברה שכל רכושה הם החזקת בניינים בישראל וביקשה להיות חברת בית) , התנאים שלה יהיו דומים לתנאים החדשים של חברה משפחתית לאור תיקון החוק בחברות משפחתיות, מודל דומה.

חברת בית תהיה בבעלות של לא יותר מ 20 בעלי מניות, כל רכושה ופעילותה באופן ישיר הינן החזקת בניינים והיא אינה יכולה להחזיק במניות של חברה אחרת.

הרווחים של החברה עוברים לבעלי המניות לפי חלקם היחסי ברווחי החברה.

התזכיר קובע כי הבקשה להיות חברת בית תהיה תוך שלושה חודשים מיום ההתאגדות וזאת על ידי מתן הודעה לפקיד השומה.

נקבעו בתזכיר הוראות מעבר לחברות קיימות המבקשות להיות חברות בית.

 

הרחבת חובת דיווח על ההכנסות

נהנה בנאמנות שהוא תושב ישראל מעל גיל 25 יהיה חייב בדיווח על הכנסותיו, אלא אם לא ידע ולא יכול היה לדעת שהוא נהנה בנאמנות.

כמו כן יחיד שהעביר לישראל בשנת המס כספים מחו"ל בסכום כולל של חצי מיליון ₪ או יותר יהיה חייב בהגשת דוח שנתי.


שחר פרילינג רו"ח-עו"ד
 

 


Shachar friling - You can expect great things from us because we require it from ourselvesPowered by Shopsystem CMS