ייעוץ והדרכה
שירותים
פרופיל
מאמרים
מידע מקצועי
ניוזלטר
 מעוניין לפתוח עסק בענף ההסעדה? פנה אלינו ליעוץ                               ניוזלטר ענף המלונאות בישראל - גיליון מס' 33                       נוהל "גילוי מרצון" חדש ועדכני         העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה התשע"ה-2015                           פיצוי עוגמת נפש במלון - מאמר חדש מאת עו"ד שחר פרילינג       מסמך היערכות לסוף שנת המס 2015        ניוזלטר ענף המלונאות - אפריל 2016     שינויים בהפקדות פנסיוניות, צבירת ימי חופשה ועדכון שכר מינימום        נוהל גילוי מרצון הוארך עד 31/12/2016      מתי חברה זרה תיחשב ישראלית לצרכי מס? כתבה חדשה של עו"ד-רו"ח פרילינג באתר כלכליסט          מסמך היערכות לסוף שנת המס 2018         כתבה חדשה מאת עו"ד-רו"ח שחר פרילינג על חוק ההתייעליות הכלכלית לשנת 2017-2018      נפתח הקורס ליזמות עסקית-יישומית בניהולו של עו"ד-רו"ח שחר פרילינג!     נוהל פיקדון לעובדים זרים שהם מסתננים מאי 2017
 
עמוד ראשי ◄ מאמרים ◄ שיעור פחת
   

   תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (שיעורי פחת), (תיקון מס' 3), התשמ"ט-1989 (תיקון), התשע"ב-2011

   

ב-27.11.2011 פורסם ברשומות תיקון לתקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (שיעורי פחת), (תיקון מס' 3), התשמ"ט-1989 (להלן: "התקנות" ו-"תיקון מס' 3", בהתאמה).
התקנות, הקובעות שיעורי פחת מואצים לנכסים בבית מלון או בחברה תעשייתית , הותקנו מכוח סעיף 3(א) לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985 (להלן: "החוק"). משמעות התיקון היא הארכת תוקפן של התקנות שהוגבלו בעבר עד לתום שנת המס 2011.

התקנות עוסקות בקביעת שיעור הפחת ביחס לנכסים המשמשים לתעשייה, ובכלל זאת תעשיית התיירות. מועד תחילת השימוש בנכסים הללו הוארך, והוא מעתה עד ליום 31.12.2013. על מנת לשמור על רציפות התחולה, התיקון נקבע בתחולה רטרואקטיבית החל מיום 1.1.2011 הואיל והתוקף הקודם היה עד ליום 31.12.2010.
 

להלן התקנות שעליהן חל תיקון מס' 3:
תקנה 2(א)(6) – פחת מואץ בשיעור של 20% לשנה לציוד המשמש
בבית מלון.
תקנה 2(א)(7) – פחת מואץ לציוד בבעלותה של חברה תעשייתית1, המשמש במפעל תעשייתי , כאשר אם הציוד מופעל במשמרת אחת – שיעור הפחת השנתי 20%, בשתי משמרות – 30% ובשלוש משמרות – 40%.
תקנה 2(ב)(2) – שיעורי פחת מואץ בשיטת היתרה הפוחתת2 לחברה תעשייתית שבבעלותה ציוד3 המשמש במפעל תעשייתי, כאשר אם הציוד מופעל במשמרת אחת – פחת בשיעור 30% לשנה בכל אחת מ-4 השנים הראשונות וכל היתרה בשנה החמישית, בשתי משמרות – 40% לשנה בכל אחת מ-3 השנים הראשונות וכל היתרה בשנה הרביעית, ובשלוש משמרות – 50% לשנה בכל אחת מהשנתיים הראשונות וכל היתרה בשנה השלישית.

1 "חברה תעשייתית" ו"מפעל תעשייתי" - כהגדרתם בחוק עידוד התעשיה (מיסים), התשכ"ט-1969.
2 שיטת היתרה הפוחתת – שיטה המחשבת את הפחת בשיעור מהיתרה המופחתת של הנכס לסוף השנה הקודמת.
3 ציוד שנרכש על ידה בשנת 1986 ואילך.

בברכה,    

שחר פרילינג, רואה חשבון - עורך דין

 

לייעוץ ותיאום פגישה, פנה אלינו

 


שחר פרילינג רו"ח-עו"ד
 

 


Shachar friling - You can expect great things from us because we require it from ourselvesPowered by Shopsystem CMS