ייעוץ והדרכה
שירותים
פרופיל
מאמרים
מידע מקצועי
ניוזלטר
 מעוניין לפתוח עסק בענף ההסעדה? פנה אלינו ליעוץ                               ניוזלטר ענף המלונאות בישראל - גיליון מס' 33                       נוהל "גילוי מרצון" חדש ועדכני         העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה התשע"ה-2015                           פיצוי עוגמת נפש במלון - מאמר חדש מאת עו"ד שחר פרילינג       מסמך היערכות לסוף שנת המס 2015        ניוזלטר ענף המלונאות - אפריל 2016     שינויים בהפקדות פנסיוניות, צבירת ימי חופשה ועדכון שכר מינימום        נוהל גילוי מרצון הוארך עד 31/12/2016      מתי חברה זרה תיחשב ישראלית לצרכי מס? כתבה חדשה של עו"ד-רו"ח פרילינג באתר כלכליסט          מסמך היערכות לסוף שנת המס 2018         כתבה חדשה מאת עו"ד-רו"ח שחר פרילינג על חוק ההתייעליות הכלכלית לשנת 2017-2018      נפתח הקורס ליזמות עסקית-יישומית בניהולו של עו"ד-רו"ח שחר פרילינג!     נוהל פיקדון לעובדים זרים שהם מסתננים מאי 2017
 
עמוד ראשי ◄ מאמרים ◄ "נוהל גילוי מרצון" חדש
   

 

"נוהל גילוי מרצון" חדש

 

מאת: רו"ח - עו"ד שחר פרילינג

 

 

לידיעתכם: נוהל גילוי מרצון הוארך עד ל30/06/2016. לחצו כאן להודעת רשות המסים

רשות המסים פרסמה "נוהל גילוי מרצון" חדש, המאפשר לאנשים שלא צייתו לחוק, ולא דיווחו כנדרש על הכנסותיהם לבצע הליך של גילוי מרצון ולשלם את חובות המס כדין.

מנגד, מתחייבת רשות המסים להימנע מנקיטת הליכים פליליים בגין העבירות שבוצעו, וזאת בהתאם לתנאים שפורטו בנוהל.
בנוהל נדרש כי במועד הגילוי אין בידי רשות המסים מידע הקשור לגילוי מרצון ואינה מתנהלת חקירה בעניין המבקש. כמו כן, נדרש כי הגילוי יהיה כן וייעשה בתום לב. 
ההימנעות מנקיטת הליכים פליליים הינה בגדר בונוס, אך עדיין ישנו חוסר וודאות ביחס למספר סוגיות, העולות במהלך הטיפול בבקשה לגילוי מרצון, המשפיעות על חבויות המס הנובעות מההליך


להלן מספר דוגמאות: 


1. התיישנות מיסוי הקרן -  האם קיים חוב במס בגין הון ראשוני שהופקד בחו"ל לפני עשרות שנים? כיצד תמוסה הקרן כשלא ניתן להמציא אסמכתאות מספקות התומכות בהסבר הפרט?
2. מיסוי הכנסות שוטפות -  על הבקשה לכלול את כל המידע הרלבנטי, לרבות שנות המס הרלוונטיות. 
3. כספים שמקורם בנישום שנפטר - כיצד תמוסה הקרן/כיצד ימוסו ההכנסות השוטפות?
4. חוסר הסכמה לגבי חבות המס – בהתאם לנוסח סעיף 15 לנוהל החדש לא יינקטו הליכים פליליים במידה ושולם המס על פי קביעת הגורם האזרחי.


במקביל לפרסום הנוהל החדש לגילוי מרצון, פורסמה הוראת שעה החלה למשך תקופה של שנה, במטרה לעודד נישומים לפתוח בהליך הגילוי מרצון. הוראת השעה מאפשרת לנישומים להגיש בקשה לגילוי מרצון בשני מסלולים חלופיים:
1. מסלול אנונימי - המסלול האנונימי מאפשר לעורך הדין לפנות לרשויות המס ולספר להם את הפרטים אשר יאפשרו להם לקבוע מהי כמות המס אשר ידרש הלקוח לשלם על ההכנסות הלא מדווחות. ההליך האנונימי נועד כדי לתת וודאות לסכום המס שישולם בסוף, רבים חששו כי יאלצו להעביר את הונם לרשות המס כמס אם יגלו את זהותם. ביצוע ההליך האנונימי נעשה ע"י פניה לעורך דין המתמחה במיסוי שינסח את הבקשה לגילוי מרצון. ישנו חסיון בין הלקוח לבין עורך הדין על פי חוק ועל כן אין חשש מפני דליפת מידע מצד עורך הדין לגורמי האכיפה, שמודעים לחוק ולהם אסור לקבל מידע מעורך הדין. לרואה חשבון אין הגנה כזו והוא מחויב למסור לרשויות את כל המידע אשור מצוי בידו.
2. מסלול מקוצר – ביחס להון שאינו עולה על 2 מיליון ₪, וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על 0.5 מיליון ₪. עולה כי פרט למקרים חריגים, לא יינקטו הליכים פליליים כנגד נישומים שלא דיווחו כנדרש על הכנסות משכר דירה. כאשר מדובר בהכנסות מהותיות יתכן והדרך המתאימה להסרת המחדל הינה באמצעות מסלול הגילוי מרצון.מהאמור נראה כי רשות המסים פועלת במטרה להרחיב את מעגל המדווחים, כך שתתאפשר גביית מס נוספת הן ביחס לשנות העבר, והן ביחס לדיווחים העתידיים, תוך הימנעות מנקיטת פעולות במישור הפלילי ברוב המקרים.
להלן מספר דוגמאות לעבירות מס אותן ניתן להסדיר בהליך הגילוי מרצון:
1. אי דיווח ותשלום מס על הכנסות פיננסיות בחשבונות בנק בחו"ל
2. אי דיווח ותשלום מס על הכנסות עסקיות בישראל ו/או בחו"ל
3. אי דיווח ותשלום מס על הכנסות משכר דירה בישראל ו/או בחו"לבידי רשות המסים כיום מידע על אלפי ישראלים המחזיקים חשבונות בנק בחו"ל. בקשה לגילוי מרצון אשר תכלול מידע על חשבון בנק שקיים במועד הגשת הבקשה מידע לגביו בידי רשות המסים, לא עומדת בתנאי הנוהל, ולכן תידחה. למרות זאת, בנסיבות מסוימות עשויה הבקשה האמורה להקל בעמדת רשות המסים ובפעולות הננקטות על ידיה כלפי מגיש הבקשה. יש לזכור כי רשות המסים ממשיכה לפעול בדרכים שונות להגדלת מאגר המידע, כמו גם ביחס לחשבונות הבנק בחו"ל, בקשה לגילוי מרצון אשר הייתה מוגשת כיום ומתקבלת, אולי תדחה, מאחר ובידי רשות המסים ישנו מידע לגביה.התחייבות רשות המסים להימנע מהליכים פליליים הינה הטבה מהותית. עבירות מס הינן עבירות פליליות אשר העונשים הקבועים בגינן בחוק הינם כבדים, כך שהתמריץ לבצע הליך גילוי מרצון הינו דרסטי. קיימת אי ודאות ביחס לחבות המס הנובעת מהליך הגילוי מרצון, ולהשלכות הגשת הבקשה לגילוי מרצון במקרים בהם תדחה הבקשה לגילוי מרצון או במידה ולא תושג הסכמה ביחס לחבות המס. 


ניתן להוריד את טופס 5329ב' לדיווח על הכנסות מחו"ל כאן
 

 לייעוץ ותיאום פגישה - פנה אלינו


שחר פרילינג רו"ח-עו"ד
 

 


Shachar friling - You can expect great things from us because we require it from ourselvesPowered by Shopsystem CMS