ייעוץ והדרכה
שירותים
פרופיל
מאמרים
מידע מקצועי
ניוזלטר
 מעוניין לפתוח עסק בענף ההסעדה? פנה אלינו ליעוץ                               ניוזלטר ענף המלונאות בישראל - גיליון מס' 33                       נוהל "גילוי מרצון" חדש ועדכני         העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה התשע"ה-2015                           פיצוי עוגמת נפש במלון - מאמר חדש מאת עו"ד שחר פרילינג       מסמך היערכות לסוף שנת המס 2015        ניוזלטר ענף המלונאות - אפריל 2016     שינויים בהפקדות פנסיוניות, צבירת ימי חופשה ועדכון שכר מינימום        נוהל גילוי מרצון הוארך עד 31/12/2016      מתי חברה זרה תיחשב ישראלית לצרכי מס? כתבה חדשה של עו"ד-רו"ח פרילינג באתר כלכליסט          מסמך היערכות לסוף שנת המס 2018         כתבה חדשה מאת עו"ד-רו"ח שחר פרילינג על חוק ההתייעליות הכלכלית לשנת 2017-2018      נפתח הקורס ליזמות עסקית-יישומית בניהולו של עו"ד-רו"ח שחר פרילינג!     נוהל פיקדון לעובדים זרים שהם מסתננים מאי 2017
 
עמוד ראשי ◄ מאמרים ◄ מימון עסקים
   

                 מימון עסקים בהקמה ועסקים קיימים 

מאת רו"ח - עו"ד שחר פרילינגמתי מומלץ לעשות שימוש בהון חיצוני מעבר להון הבעלים?

בעיקרון מומלץ לבעלי עסקים, לפני שהם פונים למקורות חיצוניים, להשקיע הון עצמי בעסק.


לכך יש מספר סיבות :
א. ככל שהון המושקע בעסק הינו הון פרטי, כך רמת הסיכון של הבעלים פחותה יותר במקרה והעסק קורס או נכנס לקשיים מאחר ואז ההון "שאבד" הינו הון פרטי שלא צריך להחזיר אותו לבנקים, שכידוע, פועלים לפעמים בדרכים אגרסיביות למימוש נכסי החייבים כאמצאי לכיסוי ההלוואות שנלקחו מהם.
ב. ככל שהעסק "ממונף" כלומר ההון שלו בנוי מהון חיצוני שיש להחזירו בתשלומים חודשיים כך גם תזרים המזומנים שלו פגיע יותר לשינויים ברמת הרווחיות של העסק כי לא ניתן לרדת מרמת רווחיות המייצרת את התזרים הדרוש לצורך פרעון ההלוואות וכך למעשה נפגעת רמת הגמישות של העסק שיכול לעבור למצב של תזרים שלילי גם כאשר הינו רווחי.

עדיין ישנן סיבות ומצבים שלפיהם יש לשקול שימוש בהון חיצוני, כלומר לקיחת הלוואות מבנקיים או  ממוסדות פיננסיים אחרים, סיבות שאת חלקם נפרט להלן :
א. מומלץ תמיד לשמור על אופציות עצמיות או חיצוניות להגדיל את האשראי לעסק במצבי חירום בעיקר רלוונטי במצבים שאין מספיק זמן לקיים משא ומתן או לבדוק אפשרות לקבלת הון נוסף במחיר סביר מאחר וישנה התחייבות שחייבים לשלמה ו/או שבעקבות המשבר הבעלים עסוקים בתפעול השוטף של העסק.כלומר מבחינת הקדם תרופה לבעייה שיכולה לצוץ בעקבות מאורע קיצוני לא צפויי בסביבה העיסקית.
ב. שימוש בהון חיצוני המתבסס על פעילות העסק, מאפשר לבעלים לשחרר הון עצמי שיכול לשמש אותם להשקעות והגדלת הפעילות שלהם בתחומים אחרים ובכך לגוון את מקורות ההכנסה והקטנת הסיכון שלהם לעסק ו/או פעילות יחידה.

אלו פעולות יש לעשות במסגרת הכנת בקשה לאשראי עיסקי?
א. הגדרת הצורך – "כל מעשה במחשבה תחילה " ראשית יש לבצע ניתוח צרכים של העסק בכל הקשור להון החיצוני הדרוש:
 1. האם מדובר בהשקעה במכונות או בנכסים הצפויים להניב הכנסות נוספות ?
 2. האם מדובר בהשקעה בנכסים הצפויים להביא חיסכון עתידי בהוצאות? 
 3. האם מדובר בהלוואה שמטרתה שיפור ההון החוזר של החברה ? וכו'.

ב. ניתוח תזרים המזומנים של החברה ויכולת ההחזר שלה – חברה המתכננת לקיחת הלוואה  או שינוי מבנה ההון שלה צריכה, ראשית, לבצע ניתוח יכולת ההחזר שלה כתנאי ללקיחה או שינוי מבנה ההון.הסיבה לכך הינה שאם לא יבוצע ניתוח מסוג זה,  הסיכויים שהפתרון שייושם בשטח יהיה פתרון לא אפקטיבי הינו גבוה. 


ג. הגדרת הסכום הנדרש כהלוואה / הגדרת שינוי מבנה ההון – הנתונים שיתקבלו לאור הניתוח שיבוצע בהתאם למפורט בסעיף א' ו ב' יעזרו לנו להגדיר את סכום ההלוואה הנדרש ו/או השינוי הנדרש או לחילופין הסכום המקסימלי שניתן לבקש לאור תוצאות הניתוח. 


ד. הגדרת מבנה החזר ההלוואות, ריבית ההלוואה ובסיס ההצמדה – כמובן שסכום הנדרש ומבנה פעילות החברה ידרוש מאיתנו לקבוע את אורך ההלוואה מועדי החזר הקרן ו/או הריבית ובסיס ההצמדהזאת, מאחר וכיום ישנם אפשרויות רבות ומגוונות ולפיכך ניתן לבחור בצורה המתאימה ביותר למבנה פעילות החברה, מקור ההכנסות שלה וכו'.
 


ה. הכנת תוכנית עיסקית – זה הכלי הטוב ביותר והיסודי ביותר במסגרת האיפיון שלנו והצורך שלנו לענות על הסעיפים שפורטו בסעיפים הקודמים.רב הבנקים והמוסדות הכספיים, אם לא כולם, דורשים תוכנית עיסיקית כתנאי בסיסי להגשת בקשה למימון.

התוכנית צריכה לכלול ברוב המקרים את הסעיפים להלן:
1. תמצית מנהלים, הסבר קצר על בעלי העסק תחום הפעילות של העסק ותמצית נתונים כספיים.
2. ניתוח של פעילות העסק, רווח והפסד,  על פני מספר שנים, נתונים היסטוריים במידה וישנם המפרט רווח גולמי הוצאות שיווק הנהלה מימון מס ואחרות.
3. ניתוח תחזית רווח והפסד של מספר שנים בעתיד Forecast  הכולל ניתוח נקודת איזון.
4. פרוט השקעות עתידיות.
5. מבנה ההון, נכסים וההתחייבויות של העסק הקיים .
6. מבנה הון נכסים והתחייבויות עתידי.
7. תזרים מזומנים חזוי למספר שנים על בסיס תחזית הרווח והפסד העתידי.
8. ניתוח SWOT הכולל בחינת השוק, המתחרים והסיכונים והזדמניות של העסק. 

מעבר לכך לתוכנית טובה ומעמיקה יכולה להיות יתרונות נוספים כגון:
1. התוכנית העיסקית יכולה לנתח את כדאיות הפרוייקט לפני שנכנסים לתהליך ארוך והתחיבויות מול הבנקים.
2. תוכנית עסקית מקיפה ויסודית יכולה לשמש כלי למציאת שותפים עיסקיים מעבר למוסדות הכספיים המוכרים.

לפיכך ישנה חשיבות לכך שהתוכנית העסקית תהיה מקיפה, מהימנה מדויקיית ומוצגת על ידי בעלי מקצוע כתנאי לקבלתה כמסמך שניתן להסתמך עליו לצורך בחינת השקעה ו/או מתן הלוואות.

למי פונים ?
כיום קיימות חלופות רבות למימון עסק חדש ו/או מימון עסק קיים הנדרש להון נוסף לצורך הגברת חוסנו הפיננסי, תוכניות צמיחה והשקעה בפעילויות חדשות שיפור ההון החוזר וכו'.הפנייה צריכה להיות מופנה לגורם אחד או מספר גורמים שמתאימים לחברה מבחינת הצרכיים שלה .להלן אפרט מספר גורמים שהלהם ניתן לפנות לצורך קבלת הלוואות ומימון נוסף:
1. הלוואה בנקאית מהבנק המלווה את החברה או מבנק אחר – בדרך כלל האישור מותנה בביטחונות שיש לבעלים הנקבע כפועל יוצא של אופי פעילות החברה מחזור וכו'. 
2. הלוואות מקרנות בערבות המדינה – ההלוואות נלקחות ממספר בנקים שהוגדרו על ידי הקרנות אך הקרן, לאחר אישור ההלוואה, מעמידה ערבות בגין ההלוואה ובכך מקטינה את הדרישה לבטחונות מצד הבעלים. 
3. הלוואות באמצעות קרנות ייעודיות  - ישנם מספר רב של קרנות המאשרות הלוואות יעודיות לעסקים העומדים בקרטריונים של אותן קרנות . קרנות ליזמים צעירים, קרנות ליזמים של עסקים בפרפריה, קרנות מגדריות וכו'.
4. הלוואות חוץ בנקאיות  - חברות אשראי , חברות ביטוח וכו' מציעות כיום הלוואות למגזר העיסקי. בדרכלל עלות לקיחת ההלוואה במסגרת זאת הינה יקרה יותר בעיקר בכל הקשור לעלות עמלות הקמת ההלוואה וברב המקרים אף בריבית השוטפת.ברור שיש לבדוק כל מקרה לגופו.


*חברת שחר פרילינג  שירותים בע"מ הינה חברה העוסקת בליווי צמוד של יזמים ובעלי עסקים קיימים  בדרכם לגיוס הלוואות ,אשראי   לעסק ושינוי במבנה אשראי קיים Refinanceהשירות ניתן לחברות ועסקים קיימים וכן ליזמים של עסקים חדשים שנדרשים להון ראשוני לצורך הקמת העסק החדש.


 
החברה שלנו - הכוללת, רואי חשבון, עורכי דין וכלכלנים , צברה ידע ונסיון רב בגיוס ומציאת מיגוון פתרונות ממון לעסקים ואף יכולה להמשיך וללוות את העסק גם בפאן המשפטי והחוזי מול הבנק.בנוסף צוות הכלכלנים שלנו הינו בעל נסיון רב בהכנת תוכניות עסקיות המותאמות לדרישות הבנקים ומוסדות הפיננסיים השונים. 


לייעוץ ותיאום פגישה - פנה אלינו


שחר פרילינג רו"ח-עו"ד
 

 


Shachar friling - You can expect great things from us because we require it from ourselvesPowered by Shopsystem CMS